Krīzes vadības padomes 2024.gada 30.janvāra sēde par nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektiem; par Civilās aizsardzības sistēmu (Institūciju lomu, atbildību un sadarbības mehānismiem) un par kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī.