APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

_______________ A.K.Kariņš

2020.gada __.martā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2020.gada 9.martā plkst.17.00

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā).

 

 

  1. Informācija par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, kā arī atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem.

Veselības ministrija

Veselības ministrijas informācija;

KVP sēdes protokollēmuma projekts.

2. Citi jautājumi.

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns