APSTIPRINU

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs,
Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

_______________ J.Dūklavs
2017.gada 27.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES
SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2017.gada 28.decembrī plkst. 10.30
Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

  1. Par biedrības “Latvijas Mežizstrādātāju savienība” un Latvijas Meža īpašnieku biedrības lūgumu Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē.

Zemkopības ministrija;
Krīzes vadības padomes sekretariāts

  1. Citi jautājumi.

Krīzes vadības padomes sekretariāta
Vadītāja pienākumu izpildītājs                                                       K.Druvaskalns