APSTIPRINU

Ministru prezidente,
Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja

L.Straujuma
Rīgā 2014.gada 15.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES
SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 21.jūlijā
plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)
Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

  1. Informatīvais ziņojums par 2014.gada 19.maija Krīzes vadības padomes sēdes protokolā Nr. 27 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai doto uzdevumu (2§ (2); 5§ (2)) izpildi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  1. Likumprojekts „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”

Krīzes vadības padomes sekretariāts

  1. Citi jautājumi.

Krīzes vadības padomes sekretariāta
vadītāja pienākumu izpildītājs                                                              K.Druvaskalns