APSTIPRINU

Ministru prezidente,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja

L.Straujuma

_____________________

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 21.jūlijā

plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

 

 

1. Informatīvais ziņojums par 2014.gada 19.maija Krīzes vadības padomes sēdes protokolā Nr. 27  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai doto uzdevumu (2§ (2); 5§ (2)) izpildi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Informatīvais ziņojums

KVP protokollēmuma projekts

 

2. Likumprojekts „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”

Krīzes vadības padomes sekretariāts

Likumprojekts

Anotācija

Prezentācija

KVP protokollēmuma projekts

 

3. Citi jautājumi.

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                              K.Druvaskalns