Krīzes vadības padomes 2013.gada 22.aprīļa ārkārtas sēde par palu un plūdu izraisīto seku likvidēšanas pasākumos iesaistīto institūciju veiktajiem un plānotajiem drošības pasākumiem valstī un par situāciju palu un plūdu skartajās pašvaldībās

Krīzes vadības padomes 2013.gada 20.maija sēde par paliem un plūdiem, kā arī par vadlīnijām par pamatprincipiem, kas ievērojami pieprasot Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju

Krīzes vadības padomes 2013.gada 22.novembra ārkārtas sēde par situāciju saistībā ar traģēdiju tirdzniecības centrā Priedaines ielā 20, Rīgā un veicamajiem pasākumiem traģēdijas seku likvidēšanai