APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

_____________________

Rīgā 2013.gada 22.aprīlī

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2013.gada 22.aprīlī

Plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

 

 

1. Ziņojums par palu un plūdu izraisīto seku likvidēšanas pasākumos iesaistīto institūciju veiktajiem un plānotajiem drošības pasākumiem valstī;

Iekšlietu ministrija (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)

ziņojums.

 

2. Ziņojums par situāciju palu un plūdu skartajās pašvaldībās;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (palu un plūdu skarto pašvaldību deleģēti pārstāvji)

- LPS ziņojums;

VARAM prezentācija.

 

3. Citi jautājumi.

 

 

Krīzes vadības padomes

sekretariāta vadītāja vietā

K.Druvaskalns