Prasības kandidātiem:

(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām):

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu , atbrīvojot no soda;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Amata pienākumi:

 • pieņemt  pieteikumus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru „112”, noteikt atbildīgo dienestu, nepieciešamības gadījumā pāradresēt zvanus pēc atbilstības;
 • atbilstoši ugunsdzēsības un glābšanas automobiļu izsūtīšanas sarakstam, izsūtīt apakšvienības uz notikuma vietu un veikt balss radio sakaru apmaiņu;
 • strādāt ar biroja programmatūru, biroja tehniku, radiostacijām un skaņu ierakstu iekārtām.

Zināšanas un prasmes:

 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas komunikāciju prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos;
 • strādāt ar datu bāzēm un informācijas sistēmām.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

Lai iegūtu amatam nepieciešamo kvalifikāciju – dispečers (iekšlietu jomā) (otrais profesionālais kvalifikācijas līmenis), dienestā pieņemtajai personai Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā jāapgūst profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”.

Par dispečera palīga vakancēm varat interesēties  – tālrunis 67075972.