Mēnešalga:
950 EUR
Pakalpojumi
Atrašanās vieta:
Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
     aicina pieteikties kandidātus
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas
(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063,

Reģ. Nr. 90000048203)
Praktisko mācību nodaļas

UGUNSDZĒSĒJA GLĀBĒJA (AUTOVADĪTĀJA) amatam


Obligātās prasības dienestam:
Kandidātam (personai) jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. panta prasībām:
•    kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
•    kuras fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
•    kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no soda;
•    vecums no 18 līdz 40 gadiem;
•    vismaz vidējā izglītība;
•    C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
•    vismaz B2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Citas prasmes:
•    vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
•    peldētprasme.

Amata pienākumi:
•    izbraukt uz notikumu un veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, kā arī avāriju seku likvidācijas neatliekamos darbus;
•    sniegt pirmo palīdzību cietušajiem ugunsgrēka vai avārijas gadījumā;
•    rūpēties par uzticētās tehnikas pareizu ekspluatāciju, tehnisko apkopi, remontu, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas uzturēšanu pastāvīgā darba gatavībā.

Mēs piedāvājam:
•    atbildīgu un interesantu darbu;
•    stabilu atalgojumu - no EUR 950 un sociālās garantijas;
•    izaugsmes iespējas.

Ja nav apgūta profesionālā tālākizglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apjomā un iegūta ugunsdzēsēja glābēja kvalifikācija, tad piedāvājam darbu ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) palīgam, ar atalgojumu EUR 850.
Pieteikties vakancei iespējams CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par peldētprasmi nosūtot elektroniski Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pasta adresi: baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv 

Informācija pa tālruni 67803510Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz