Statuss:
Noslēdzies
logo

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāks projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (LLB-1-057) īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem.

Vadošais partneris – Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

Projekta partneri:

Asociētie partneri:

Projekta uzdevumi:

 • Uzlabot iesaistīto partneru materiāli tehnisko nodrošinājumu cīņai ar naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem (īpaši ziemas laikā);
 • Uzlabot operatīvo dienestu personālsastāva zināšanas un iemaņas;
 • Izpētīt projektu partneru esošo sistēmu ārkārtējo situāciju gatavības un reaģēšanas jomā un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai.

Projekta kopējais finansējums: 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 392 404,71,- EUR (līdzfinansējums 38 790,77,- EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 20. februāris - 2014. gada 19. jūnijs.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes:

15.06.2012

No 11.-12.jūnijam Rēzeknē notika Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšana dienesta, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes.

Sanāksmes laikā tika pārskatīti projekta uzdevumi, projekta realizēšanas, kā arī budžeta plāns, izskatīti jautājumi par tehnikas iepirkuma procedūru norisi, par darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu, pieredzes apmaiņas semināra norises iespējām, uzsākts darbs praktisko mācību plānošanas un pie operatīvās reaģēšanas plāna izveides ķīmisko avāriju ar pārrobežu sekām Baltkrievijas-Latvijas-Lietuvas reģionā.

No 2012.gada 27.jūnija līdz 29.jūnijam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā Baltkrievijā, Vitebskas pilsētā, kur notiks diskusijas un apspriedes par situāciju, kas var rasties ārkārtējo negadījumu laikā pierobežu rajonos, par vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai, iespējamo situāciju prognozi, kura var radīt ārkārtējo situāciju pierobežu rajonos, sadarbības organizācijas kārtību u.c.

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmasietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem.

Projekta kopējais finansējums ir 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 387 513,00,- EUR (līdzfinansējums 38 751,30- EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 20. februāris - 2014. gada 19. februāris.

attels

06.07.2012

Baltkrievijas pilsētā Vitebskā no 27. līdz 29.jūnijam notika Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) piedalījās Česlavs Šmuksts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris, Andris Krots, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Dienesta nodaļas operatīvais dežurants, Aleksandrs Grigorjevs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas komandieris, Vadims Gavrilins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas vada komandieris.

Semināra laikā tika apskatīti vairāki jautājumi – situācija, kas var rasties ārkārtējo negadījumu laikā pierobežu rajonos, vienotas reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai, iespējamo situāciju prognoze, kura var radīt ārkārtēju situāciju pierobežu rajonos, sadarbības organizācijas kārtība, sadarbības virzieni, sakaru organizācija pierobežu rajonos. VUGD amatpersonām iegūtā informācija pieredzes apmaiņas laikā ir svarīga, jo līdz ar to veiksmīgāk var organizēt dienesta darbības, kas saistītas ar ķīmisko vielu un naftas produktu noplūdes likvidēšanu. Semināra ietvaros tika apmeklētas Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes Vitebskas un Novopolockas ugunsdzēsības un glābšanas daļas, demonstrēta speciālā tehnika un aprīkojums ķīmisko vielu un naftas produktu savākšanai.

2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem.

Projekta kopējais finansējums ir 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 387 513,00,- EUR (līdzfinansējums 38 751,30- EUR). Projekta realizācijas laiks ir no 2012. gada 20. februāra līdz 2014. gada 19. februārim.

attels

01.08.2013

2013.gada 30.jūlijā Ignalinā, Lietuvā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde, Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvalde, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde, ņemot vērā Apvienoto nāciju organizācijas un citu starptautisko organizāciju darbību, kurā puses ņem dalību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju prevencijā un seku likvidēšanas jomā, parakstīja  “Operatīvas sadarbības plānu pārrobežu ārkārtējās situācijas gadījumam Latvijas  - Lietuvas - Baltkrievijas reģionā”.   Šis sadarbības plāns ir tapis Eiropas Savienības finansētā Latvijas  - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (Nr.LLB-1-057) ietvaros.

attels

Plānu no Lietuvas puses parakstīja Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldes priekšnieks Olegas Kovalevskis, no Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks Aleksandrs Klobuk, no Latvijas puses - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmuksts.

attels

Plāns nosaka pārrobežu atbalsta sniegšanas kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos, atbalsta sniegšanas nosacījumus un citas sadarbības formas.

Plāna sadaļas, kas nosaka kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos tiks ievērotas arī kopīgo mācību laikā, kas notiks nākamā gada sākumā.

28.08.2013

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), sadarbojoties ar kolēģiem no Lietuvas un Baltkrievijas, īsteno Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā”. Tā ietvaros 22.augustā tika piegādāta jaunā tehnika, kas ļaus veiksmīgāk cīnīties ar iespējama naftas un ķīmisko vielu piesārņojuma seku likvidēšanu.

attels

Lai nodrošinātu efektīvu un ātru glābēju darbību naftas piesārņojuma gadījumā, iegādāts 6x6 konteinervedējs „Mercedes Zetros” aprīkojuma transportēšanai, konteiners ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai ziemā – aprīkojumā ietilpst ledus griešanas aparāts, sniega pūtējs, siltuma ģenerators, norobežojošās bonas, saliekamais baseins, u.c. Kā arī iegādāts konteiners - cisterna, ar kuru būs iespējams savākt piesārņoto ūdeni.

Turklāt 30.jūlijā projekta ietvaros tika parakstīts operatīvas sadarbības plāns pārrobežu ārkārtējās situācijas gadījumam. Plāns nosaka pārrobežu atbalsta sniegšanas kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos, atbalsta sniegšanas nosacījumus un citas sadarbības formas. Plāna sadaļas, kas nosaka kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos tiks ievērotas arī kopīgo mācību laikā, kas notiks nākamā gada sākumā.

Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu noplūdēm. Projekta kopējais finansējums: 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 387 513,00,- EUR (līdzfinansējums 38 751,30- EUR). Projekts tika uzsākts 2012.gada 20.februārī un tiks realizēts līdz 2014. gada 19.februārim. Ko atzīmēju ar sarkano, to jānodzēš. Foto cerēsim uz rītdienu.

Plašāk par projekta uzdevumiem VUGD mājaslapā- www.vugd.gov.lv

Projekta kopējais finansējums ir 979 081,36,- EUR (VUGD daļa 387 513,00,- EUR (līdzfinansējums 38 751,30- EUR). Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 20. februāris - 2014. gada 19. februāris.

13.02.2014

Šodien, 13.februārī, plkst. 10.00, Daugavpilī, Daugavas upes akvatorijā pie Vaļņu un Cietokšņa ielas krustojuma, tiks rīkotas praktiskās mācības, kurās piedalīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes, Lietuvas Republikas Utenas apgabala, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala ugunsdzēsēji glābēji un Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība. Mācības norisināsies Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (turpmāk -Projekts) ietvaros. Pēc praktiskajām mācībām notiks tehnikas demonstrācija. Savukārt plkst. 14.00 viesnīcā “Hotel Dinaburg”, Dobeles ielā 39, Daugavpilī notiks preses konference. Žurnālisti un visi interesenti laipni aicināti!

attels

Pēc mācību scenārija ir paredzēts, ka no naftas pārstrādes rūpnīcas Baltkrievijā Daugavas upē noplūst naftas produkti, kas virzās arī uz Latvijas teritoriju. Iedzīvotāji Daugavā pamana lielu naftas plankumu, kurš straumes ietekmē tuvojas pilsētai. Uz notikuma vietu dodas VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku. Lai veiktu noplūdes ierobežošanu un likvidēšanu, tiks uzstādītas norobežojošās bonas, naftas produktu savākšanas aprīkojums un sagatavota vieta savākto naftas produktu pagaidu uzglabāšanai. Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo nekādas bīstamas vielas mācībās netiks izmantotas!

 Savukārt trešdien, 12.februārī, notiks gatavošanās praktiskajām mācībām un darba grupas seminārs par Projekta īstenošanas gaitu.Projekta mērķis ir palielināt ekoloģiskās drošības līmeni reģionā, izveidojot efektīvu sistēmu reaģēšanai uz naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem.

Projekta ietvaros tika uzlabots iesaistīto dienestu materiāli tehniskais nodrošinājums cīņai ar naftas un ķīmisko vielu izplūdumiem (īpaši ziemas laikā), uzlabotas operatīvo dienestu personālsastāva zināšanas un iemaņas, izpētītas projekta partneru esošās sistēmas ārkārtējo situāciju gatavības un reaģēšanas jomā un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. 

Uzlabojot materiāli-tehnisko nodrošinājumu, VUGD projekta ietvaros iepirka 6x6 konteinervedēju aprīkojuma transportēšanai, konteineru ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai, konteineri-ūdenstilpni ar ugunsdzēsības sūkni, kuteri uz gaisa spilvena izlūkošanas veikšanai un bonu uzstādīšanai. Šī tehnika pēc iegādes atrodas VUGD Latgales reģiona struktūrvienībās un tiks izmantota ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai. 

Projekta kopējais finansējums ir 979 081,36,- EUR. Projekta realizācijas laiks ir no 2012. gada 20. februāra līdz 2014. gada 19. februārim.

Publicitātes materiāli:

______________________________________________________________________________________________________________________

2012.gada 23.janvārī Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsludināja publisko iepirkuma procedūru, lai iegādātos ugunsdzēsības automašīnas, kas būtu piemērotas ūdenslīdēju darbam un ķīmisko avāriju seku likvidēšanai. Papildus informācija par iepirkuma procedūru ir atrodama Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā.

_______________________________________________________________________________________________________________________

2012.gada 11. – 12. jūnijā, Rēzeknē norisinājās projekta pirmā darba grupas sanāksme. Sanāksmi vadīja:

- I. Zitāns, VUGD priekšnieka vietnieks;

- O. Kovalevskis, Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks;

- A. Jarmošš, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks.

 

Sanāksmes laikā tika:

 • saskaņots un parakstīts projekta īstenošanas plāns 2012. – 2014.gadiem;
 • saskaņots un parakstīts projekta budžeta plāns;
 • apstiprināta Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēju apmācības programma Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Kvalifikācijas celšanas institūtā;
 • uzsākts darbs pie praktisko mācību plānošanas un Operatīvas reaģēšanas plāna izstrādes.

 

attels

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2012.gada 27.jūnija līdz 29.jūnijam četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Baltkrievijā, Vitebskas pilsētā.

Pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās:

- Česlavs Šmuksts, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris;

- Andris Krots, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Dienesta nodaļas operatīvais dežurants;

- Aleksandrs Grigorjevs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas komandieris;

- Vadims Gavrilins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3.daļas vada komandieris.

Semināra laikā tika apskatīti sekojoši jautājumi:

 1. Situācija, kas var rasties ārkārtējo negadījumu laikā pierobežu rajonos.
 2. Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai.
 3. Iespējamo situāciju prognoze, kura var radīt ārkārtējo situāciju pierobežu rajonos.
 4. Sadarbības organizācijas kārtība.
 5. Sadarbības virzieni.
 6. Sakaru organizācija pierobežu rajonos.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām iegūtā informācija pieredzes apmaiņas laikā ir bijusi svarīga, jo līdz ar to veiksmīgāk varētu organizēt dienesta darbību, likvidējot ķīmisko vielu un naftas produktu noplūdes. Semināra ietvaros tika apmeklētas Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes Vitebskas un Novopolockas ugunsdzēsības un glābšanas daļas, demonstrēta speciālā tehnika un aprīkojums ķīmisko vielu un naftas produktu savākšanai.

attels

attels

attels

____________________________________________________________________________________________________________________________________

No 1. līdz 12.oktobrim Baltkrievijā norisinājās kvalifikācijas celšanas kursi, kuros desmit amatpersonas paaugstināja zināšanas par naftas un ķīmisko produktu noplūdes likvidēšanas veidiem un metodēm.

 • Aleksandrs Grigorjevs, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3 .daļas komandieris;
 • Valdis Jurķāns, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 3 .daļas vada komandieris;
 • Aivars Plotiņš, VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas vada komandieris;
 • Aleksandrs Šersts, VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļas vada komandieris;
 • Jānis Skrindževskis,VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1.daļas inspektors dežurants (vada

komandieris).

Piedalīšanās kvalifikācijas celšanas kursos sniedza noderīgas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas ķīmisko avāriju reaģēšanas pasākumu un likvidēšanas organizēšanai. Tika apskatīti jautājumi par ķīmisko vielu noplūdes lokalizāciju un likvidāciju, naftas produktu ķīmiskās īpašības un raksturojums, meteoroloģisko apstākļu novērošanas organizēšanu avārijas vietā, tehnikas, aprīkojuma un instrumentu sanācijas veikšanu, pirmās palīdzības sniegšanu, ja notikusi saindēšanās ar ķīmiskās vielas gāzēm un tvaikiem, ķīmisko apdegumu gadījumos, u.c.

___________________________________________________________________________________________

2013.gada pavasarī ir plānota projekta ietvaros iegādātas tehnikas piegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādei. Tā iegūs:

- 6x6 konteinervedēju aprīkojuma transportēšanai;

- konteineru ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai;

- konteineri-ūdenstilpni ar ugunsdzēsības sūkni;

- kuteri uz gaisa spilvena izlūkošanas veikšanai un bonu uzstādīšanai;

attels

2013.gada 26. – 27. februārī Kirneilē (Lietuva) ir notikusi projekta koordinācijas sanāksme un mācību plānošanas sanāksme.Sanāksmes laikā tika apspriesti projekta vidustermiņa atskaites rezultāti, notikusi praktisko mācību scenārija precizēšana un 2.apmācību kursa Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsējiem sagatavošana.

attels

___________________________________________________________________________________________

2013.gada 30.jūlijā Ignalinā, Lietuvā, projekta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigāde, Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvalde, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvalde, ņemot vērā Apvienoto nāciju organizācijas un citu starptautisko organizāciju darbību, kurā puses ņem dalību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju prevencijā un seku likvidēšanas jomā, parakstīja  “Operatīvas sadarbības plānu pārrobežu ārkārtējās situācijas gadījumam Latvijas  - Lietuvas - Baltkrievijas reģionā”. 

attels

Plānu no Lietuvas puses parakstīja Lietuvas Republikas Utenas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldes priekšnieks Olegas Kovalevskis, no Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes priekšnieka vietnieks Aleksandrs Klobuk, no Latvijas puses - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmuksts.

attels

Plāns nosaka pārrobežu atbalsta sniegšanas kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos, atbalsta sniegšanas nosacījumus un citas sadarbības formas.

Plāna sadaļas, kas nosaka kārtību katastrofu, negadījumu un rūpniecisko avāriju gadījumos tiks ievērotas arī kopīgo mācību laikā, kas notiks nākamā gada sākumā.

__________________________________________________________________________________________

No 8. līdz 9. oktobrim Aglonā notika projekta praktisko mācību plānošanas un projekta koordinēšanas sanāksme.

Sanāksmes ietvaros tika nolemts, ka projekta praktiskās mācības notiks no 2014.gada 10. līdz 14. februārim sākumā Daugavpilī, pie Daugavas upes un tajās tiks iesaistīti ap 100 ugunsdzēsējiem glābējiem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes, Utenas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes. Lai sagatavotos šīm mācībām, ugunsdzēsēji glābēji ziemā sāks treniņus ledus griešanas un bonu uzstādīšanas darbu veikšanai zem ūdens.

attelsattels

attelsattels

____________________________________________________________________________________

2014. gada 12. un 13.februārī, Daugavpilī, Daugavas upes akvatorijā pie Vaļņu un Cietokšņa ielas krustojuma praktiskās mācībās savas prasmes un sadarbības spējas trenēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes, Lietuvas Republikas Utenas apgabala, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala ugunsdzēsēji glābēji un Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība.

attelsattels

VUGD priekšnieks pulkvežleitnants Oskars Āboliņš uzsvēra pārrobežu praktisko mācību nozīmību: „Kopumā mācības noritēja veiksmīgi. Tikai praktiski trenējoties mēs varam sagatavoties reālai situācijai un spriest par mūsu gatavību sniegt palīdzību arī kaimiņvalstu kolēģiem” .

attelsFoto: A.Vinks

Pēc mācību scenārija bija paredzēts, ka no naftas pārstrādes rūpnīcas Baltkrievijā Daugavas upē noplūst naftas produkti, kas virzās arī uz Latvijas teritoriju. Uz notikuma vietu devās VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku. Lai veiktu noplūdes ierobežošanu un likvidēšanu, tika uzstādītas norobežojošās bonas, naftas produktu savākšanas aprīkojums un sagatavota vieta savākto naftas produktu pagaidu uzglabāšanai. Mācībās kopumā piedalījās 59 ugunsdzēsēji glābēji ar 14 tehnikas vienībām, tajā skaitā projekta ietvaros iegādātā VUGD tehnika un aprīkojums- 6x6 konteinervedējs aprīkojuma transportēšanai, konteiners ar aprīkojumu naftas noplūžu un ķīmiskā piesārņojuma likvidācijai, konteiners-ūdenstilpne ar ugunsdzēsības sūkni, kuteris uz gaisa spilvena izlūkošanas veikšanai un bonu uzstādīšanai.

attelsattels

Pēc mācībām notika arī visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija.

attelsattels Visas bildes Fotogalerijā.

Savukārt plkst. 14.00 notika preses konference par mācību norisi.

_______________________________________________________________________________

4.aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tika piegādāts kuteris.

attelsattels