Statuss:
Īstenošanā
logo

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu -  ClimaAdapt: Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām (ENI-LLB-2 261).

Vairāk par programmuhttp://www.eni-cbc.eu/llb/lv/

Globālās klimata pārmaiņas ietekmē un izraisa nestabilus klimatiskus un laika apstākļus: aukstuma un karstuma viļņi, stiprie vēji, sniega vētras, cikloni, plūdi, dabas izraisītie ugunsgrēki. Neskatoties uz to, ka visas minētās katastrofas ir dabas izraisītās, liels skaits sociālekonomisko zaudējumu ir nepietiekami augsta iesaistīto pušu gatavības līmeņa rezultāts. Glābšanas dienestu kompetences, zināšanas un tehniskā kapacitāte dažreiz ir nepietiekamas jaunu izaicinājumu kontekstā, saistītu ar klimata pārmaiņām, proti, relatīvi jauni dabas katastrofu veidi, pārrobežu katastrofas. Jaunu metodiku veidošana, pārrobežu sadarbības stiprināšana, vietējo glābšanas dienestu izglītošana, glābšanas dienestu tehniskās kapacitātes stiprināšana samazinās neaizsargātību pret dabas katastrofām.

Vadošais partneris: Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība.

Projekta partneri:

  • Valstsugunsdzēsības un glābšanas dienests,
  • Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas reģionālā pārvalde,
  • Daugavpils pilsētas dome,
  • Oršas rajona izpildkomiteja.

Projekta mērķis: veicināt avārijas un glābšanas dienestu labāku sagatavotību dabas katastrofām.

Projekta realizācijas laiks: 12.02.2020.-11.11.2022.

Projekta budžets: 1 096 050,75 EUR (VUGD budžets - 305 251,60 EUR)

Projekta aktivitātes:

  • Metodikas izstrāde glābšanas dienestiem par rīcību dabas katastrofu laikā un ekstremālos laikapstākļos;
  • Semināri par jauno metodiku;
  • 5 dienu (24/7) pārrobežu praktiskās mācībās;
  • Pieredzes apmaiņas vizītes;
  • Aprīkojuma iegāde.