Statuss:
Noslēdzies
logo

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247).

(Cooperation of civil protection systems' in emergencies, arising from transporting dangerous substances in the transboundary region of Latvia-Lithuania-Belarus) īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un  tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību

Vadošais partneris –Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneri:

Projekta uzdevumi:

  • Atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu
  • Uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām ķīmiskām vielām
  • Izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu
  • Veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās

Projekta kopējais finansējums: 1 489 743,10 EUR

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2013 līdz 19.12.2014.

Preses relīzes:

06.02.2013

attels

Rīt, plkst.10.30, Park Hotel Latgola, Ģimnāzijas ielā 46, Daugavpilī, notiks Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” atklāšana. Projekts norisinās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Sanāksmi atklās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks pulkvedis Intars Zitāns, tajā kopumā piedalīsies 23 pārstāvji-projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu, un  tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību.

Vadošais partnerisšajā projektā ir Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, savukārt pieaicinātie projekta partneri ir Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas apgabala pārvaldeBaltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldeUtenas apgabala ugunsdzēsības un glābšana dienestsViļņas apgabala ugunsdzēsības un glābšana dienestsAlitus apgabala ugunsdzēsības un glābšana dienests.

Projekta uzdevumi ir atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu, uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām ķīmiskām vielām, izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu, veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās.

Projekta kopējais finansējums: 1 489 743,10 EUR un tas tiek realizēts no 2013.gada janvāra līdz 2014.gada  jūnijam. Plašāka informācija pieejama VUGD mājaslapā sadaļā ES fondu projekti.

04.11.2013

Transportējot naftas produktus, eļļas vai ķīmiskās vielas, vienmēr pastāv noplūdes risks. Ja noticis negadījums un noplūdusi bīstama, kodīga viela, naftas produkts vai citi šķidrumi uz sauszemes vai ūdeņos, nepieciešams izmantot materiālus ar augstu absorbcijas un drošības pakāpi, kā arī veikt dekontaminācijas pasākumus cilvēkiem, kas ar vielu nonākuši tiešā kontaktā.

attels

Lai pierobežas teritorijā uzlabotu ugunsdzēsēju glābēju spēju reaģēt uz negadījumiem, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu noplūdi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādē šogad Eiropas Savienības (ES) finansēta projekta ietvaros iegādāts aprīkojums, kas palīdzēs likvidēt dažādu ķīmisku vielu noplūdi - gāzes analizatori, ar kuriem  iespējams noteikt gāzes koncentrāciju gaisā, dekontaminācijas teltis, kuras nepieciešamas dezinfekcijas veikšanai gan cilvēkiem, gan ugunsdzēsējiem glābējiem,  kas nonākuši saskarē ar bīstamu ķīmisku vielu, kā arī hidrauliskie instrumenti, lai kravas automašīnu avārijas gadījumā, kas ved bīstamas kravas, būtu ātri un efektīvi iespējams atbrīvot autovadītāju, kas iesprostots automašīnā. 2014.gada martā plānota arī Mercedes benz Unimog U5000 ugunsdzēsības autocisternas iegāde, kas būs ne tikai izmantojama reaģēšanai uz bīstamu ķīmisko vielu noplūdi, bet arī izmantojama ikdienas ugunsdzēsības darbos.

            ES finansētās Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā (LLB-2-247) īstenošanu.

            Šī projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un  tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību

Vadošais partneris–Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneri:

Projekta uzdevumi:

  • Atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu
  • Uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām ķīmiskām vielām
  • Izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu
  • Veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās

Projekta kopējais finansējumsir 1 489 743,10 EUR. Projekts tiek realizēts no 2013.gada 1.janvāra līdz  2014.gada jūnijam.

10.03.2014

No 9. līdz 21. martam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas, Krāslavas daļas un Daugavpils 1.daļas trīs vada komandieri dosies paaugstināt kvalifikāciju Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrijas kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Minskā. Šie kursi notiek Eiropas Savienības finansētā projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros.

attels

Lai paaugstinātu gatavību reaģēt un sadarboties ar kaimiņvalstu dienestiem avārijās, ko izraisījusi bīstamo ķīmisko vielu noplūde, vada komandieri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsības dienestiem divpadsmit dienas paaugstinās zināšanas bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, tajā skaitā par dažādu klašu bīstamo kravu ķīmiskā sastāva īpašībām, aizsarglīdzekļu un tehnisko līdzekļu izmantošanas specifiku elpošanai nepiemērotos apstākļos, kā arī ārkārtējo situāciju seku likvidēšanu, kas saistītas ar naftas, radioaktīvo vielu vai ķīmisko vielu noplūdi ar pārrobežu sekām.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību.

Projekta uzdevumi ir atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu, uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām ķīmiskām vielām, izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu, kā arī veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās.

Plašāk par projekta uzdevumiem VUGD mājaslapā- www.vugd.gov.lv

Projekta kopējais finansējums ir 1 489 743,10 EUR. Projekta realizācijas laiks ir no 01.01.2013 līdz 30.06.2014.

28.05.2014

Ceturtdien, 29.maijā, plkst. 12.00, Grodņas apgabalā, Baltkrievijā, pie dzelzceļa stacijas „Solji” tiks rīkotas praktiskās mācības, kurās piedalīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji, Lietuvas Republikas Utenas, Alitas un Viļņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Minskas, Vitebskas un Grodņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji. Mācības norisināsies Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu reģionā” (turpmāk – Projekts) ietvaros.

attels

Pēc mācību scenārija ir paredzēts, ka pasažieru autobuss, braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, sadūries ar kravas vilcienu. Rezultātā vilciens noskrien no sliedēm un apgāžas dzelzceļa cisternas, no kurām izplūst amonjaks un naftas produkti. Autobusā atrodas cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība. Intensīvas amonjaka izgarošanas rezultātā veidojas mākonis ar bīstamo vielu un izplatās tuvākajā apkārtnē, kur atrodas dzīvojamās mājas. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ mākonis ar gāzveida amonjaku virzās uz Lietuvas pusi. Uz notikuma vietu izsaukti arī Latvijas VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku. Kopumā mācībās tiks iesaistīt apmēram 130 amatpersonas un 30 tehnikas vienības.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību. Projekta kopējais finansējums ir 1 489 743,10 EUR. Projekta realizācijas laiks ir no 2013.gada 1.janvāra līdz šī gada 30.jūnijam.

02.06.2014

Ceturtdien, 29.maijā, Smorhoņā, Baltkrievijā, pie dzelzceļa stacijas „Soli” notika praktiskās mācības, kurās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes (LRB) ugunsdzēsēji glābēji, Lietuvas Republikas Utenas, Alitas un Viļņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Minskas, Vitebskas un Grodņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji. Mācības norisinājās Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu reģionā” (projekts) ietvaros. Bildes Fotogalerijā.

attels

Mācību mērķis bija pārbaudīt jauno aprīkojumu, personālsastāva zināšanas un dienestu savstarpējo sadarbību. Pēc mācību scenārija tika paredzēts, ka pasažieru autobuss, braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, sadūries ar kravas vilcienu. Rezultātā no vilciena cisternām izplūst amonjaks un naftas produkti. Autobusā atrodas cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība. Intensīvas amonjaka izgarošanas rezultātā veidojas mākonis ar bīstamo vielu un izplatās tuvākajā apkārtnē, kur atrodas dzīvojamās mājas. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ mākonis ar gāzveida amonjaku virzās uz Lietuvas pusi. Uz notikuma vietu izsaukti arī Latvijas VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku.

Latvijas ugunsdzēsēji glābēji mācībās demonstrēja amonjaka noplūdes likvidēšanu no dzelzceļa cisternas un dekontaminācijas veikšanu. Tika izmantota projekta ietvaros iegādātā tehnika Mercedes Benz Unimog U5000 un aprīkojums – ķīmiskie aizsargtērpi, Kopumā mācībās tika iesaistītas apmēram 130 amatpersonas un 30 tehnikas vienības. Pēc mācībām notika visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija.

Mācībās piedalījās šādas VUGD LRB amatpersonas: virsleitnants Valdis Straume, VUGD LRB komandiera vietnieks, virsleitnants Andrejs Jakovļevs Ludzas daļas vada komandieris, virsleitnants Andris Sergejevs, Krāslavas daļas vada komandieris, leitnants Mārtiņš Ruļuks, Daugavpils 1.daļas vada komandieris, seržants Oļegs Bogdanovičs, Krāslavas daļas nodaļas komandieris, seržants Vadims Krivenko, Krāslavas daļas Dagdas posteņa vada komandiera vietnieks, kaprālis Boriss Buzo, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs, kaprālis Sergejs Markovs, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs), kaprālis Valērijs Karvelis, Krāslavas daļas ugunsdzēsējs glābējs.

Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu attīstību. Projekta kopējais finansējums ir 1 489 743,10 EUR. Projekta realizācijas laiks ir no 2013.gada 1.janvāra līdz šī gada 30.jūnijam. Plašāk par projektu VUGD mājaslapā.

Video materiāli:

Daugavpils ziņu sagatavotais video par pārrobežu projektu (krievu val.)

Publicitātes video (latviešu val.)

______________________________________________________________________________________________________________

Laika posmā no 2013.gada 6. līdz 8.februārīm, Daugavpilī notika projekta atklāšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās 24 dalībnieki no 6 projekta partnerorganizācijām un no 3 valstīm (Baltkrievija, Lietuva, Latvija).

Partneri izstrādāja projekta realizācijas plānu, projekta finanšu plānu, pārrunāja praktisko mācību rīkošanas jautājumus un metodisko norādījumu izstrādi un publicēšanu.

______________________________________________________________________________________________________________

Šogad piegādāts aprīkojums, kas palīdzēs likvidēt dažādu ķīmisku vielu noplūdi:

27.jūnijā iegādāts pārvietojamais kompresors ugunsdzēsēju glābēju elpošanas aparātu uzpildei;

16.augustā iegādāti speciālo aizsartērpu žāvēšanas skapji;

13. septembrī iegādāts hidraulisko glābšanas instrumentu komplekts;

10.septembrī iegādāti trīs gāzes analizatori, ar kuriem  iespējams noteikt gāzes koncentrāciju gaisā;

19.septembrī iegādāti seši ķīmiskie aizsargtērpi ķīmisko avāriju seku likvidēšanai;

20. septembrī iegādātas dekontaminācijas kabīnes lielās un mazās, kuras nepieciešamas dezinfekcijas veikšanai gan cilvēkiem, gan ugunsdzēsējiem glābējiem,  kas nonākuši saskarē ar bīstamu ķīmisku vielu;

2014.gada martā plānota Mercedes benz Unimog U5000 ugunsdzēsības autocisternas iegāde.

_______________________________________________________________________________________________________

No 2013. gada 11. līdz 13.decembrim Grodņā, Baltkrievijā, norisinājās projekta 3. metodisko ieteikumu sagatavošanas un 2. praktisko mācību sagatavošanas sanāksme. Sanāksmes laikā ar visiem projekta partneriem saskaņots un pārskatīts metodisko ieteikumu saturs un tehniskā specifikācija, kā arī visi partneri parakstīja komunikācijas stratēģiju. Tika noteikts Latvijas un Lietuvas projekta partneru kvalifikācijas paaugstināšanas kursa ugunsdzēsējiem glābējiem sākuma datums- 2014.gada 10.marts un iespējamais praktisko mācību datums- 2014.gada 29.-30.maijs.

attels

attels

attels

attels

_______________________________________________________________________________________________________________________________

No 2014.gada 9. līdz 21. martam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Ludzas daļas, Krāslavas daļas un Daugavpils 1.daļas trīs vada komandieri devās paaugstināt kvalifikāciju Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrijas kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Minskā.

Lai paaugstinātu gatavību reaģēt un sadarboties ar kaimiņvalstu dienestiem avārijās, ko izraisījusi bīstamo ķīmisko vielu noplūde, vada komandieri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsības dienestiem divpadsmit dienas paaugstināja zināšanas bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, tajā skaitā par dažādu klašu bīstamo kravu ķīmiskā sastāva īpašībām, aizsarglīdzekļu un tehnisko līdzekļu izmantošanas specifiku elpošanai nepiemērotos apstākļos, kā arī ārkārtējo situāciju seku likvidēšanu, kas saistītas ar naftas, radioaktīvo vielu vai ķīmisko vielu noplūdi ar pārrobežu sekām. Šīs zināšanas viņi nodos tālāk citām VUGD amatpersonām.

attelsattels

2014.gada 21.martā tika piegādāta arī Mercedes benz Unimog U5000 ugunsdzēsības autocisterna, šobrīd tā atrodas VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļā un to būs iespējams piesaistīt visā reģionā.

____________________________________________________________________________________________

2014.gada 29.maijā, Smorhoņā, Baltkrievijā, pie dzelzceļa stacijas „Soli” notika praktiskās mācības, kurās piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes (LRB) ugunsdzēsēji glābēji, Lietuvas Republikas Utenas, Alitas un Viļņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Minskas, Vitebskas un Grodņas apgabala ugunsdzēsēji glābēji.

attels attelsBildes Fotogalerijā.

Mācību mērķis bija pārbaudīt jauno aprīkojumu, personālsastāva zināšanas un dienestu savstarpējo sadarbību. Pēc mācību scenārija tika paredzēts, ka pasažieru autobuss, braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, sadūries ar kravas vilcienu. Rezultātā no vilciena cisternām izplūst amonjaks un naftas produkti. Autobusā atrodas cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība. Intensīvas amonjaka izgarošanas rezultātā veidojas mākonis ar bīstamo vielu un izplatās tuvākajā apkārtnē, kur atrodas dzīvojamās mājas. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ mākonis ar gāzveida amonjaku virzās uz Lietuvas pusi. Uz notikuma vietu izsaukti arī Latvijas VUGD Daugavpils daļas ugunsdzēsēji glābēji ar tehniku.

Latvijas ugunsdzēsēji glābēji mācībās demonstrēja amonjaka noplūdes likvidēšanu no dzelzceļa cisternas un dekontaminācijas veikšanu. Tika izmantota projekta ietvaros iegādātā tehnika Mercedes Benz Unimog U5000 un aprīkojums – ķīmiskie aizsargtērpi, Kopumā mācībās tika iesaistītas apmēram 130 amatpersonas un 30 tehnikas vienības. Pēc mācībām notika visas projekta ietvaros iegādātās tehnikas demonstrācija.

attelsattels

Mācībās piedalījās šādas VUGD LRB amatpersonas: virsleitnants Valdis Straume, VUGD LRB komandiera vietnieks, virsleitnants Andrejs Jakovļevs Ludzas daļas vada komandieris, virsleitnants Andris Sergejevs, Krāslavas daļas vada komandieris, leitnants Mārtiņš Ruļuks, Daugavpils 1.daļas vada komandieris, seržants Oļegs Bogdanovičs, Krāslavas daļas nodaļas komandieris, seržants Vadims Krivenko, Krāslavas daļas Dagdas posteņa vada komandiera vietnieks, kaprālis Boriss Buzo, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs, kaprālis Sergejs Markovs, Krāslavas daļas Dagdas posteņa ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs), kaprālis Valērijs Karvelis, Krāslavas daļas ugunsdzēsējs glābējs.