Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību atbildīgo darbinieku, personu, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēku gadījumam un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī personu, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, apmācībai, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu pieteikšana.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi

Saņemt pakalpojumu