Krīzes vadības padomes 2021.gada 5.oktobra sēde par veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi un par iespējamiem turpmākās rīcības scenārijiem slimnīcu noslodzes palielināšanās tendences samazināšanai

Krīzes vadības padomes 2021.gada 18.oktobra ārkārtas sēde par COVID-19 izplatību ierobežojošo pasākumu kopuma iespaidu uz iedzīvotāju kontaktu samazināšanu un tālākā rīcība pasākumu pilnveidošanai