APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

_______________ A.K.Kariņš

2020.gada __.februārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 4.februārī plkst.09.00

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā).

 

Veselības ministrija

-        Veselības ministrijas informācijaNMPD prezentācijaSPKC prezentācija;

-        KVP sēdes protokollēmuma projekts.

 

   2.Citi jautājumi.

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns