APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

_______________ A.K.Kariņš

2020.gada __.februārī

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2020.gada 25.februārī plkst.16.00

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā).

 

        

  1. Informācija par aktuālo situāciju saistībā ar koronavīrusa izplatību Eiropā un iespējamiem nepieciešamajiem pasākumiem.

Veselības ministrija

          - Veselības ministrijas informācijaNMPD prezentācijaSPKC prezentācija;

          - KVP sēdes protokollēmuma projekts.

2. Citi jautājumi.

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns