APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

 

_______________ A.K.Kariņš

2020.gada 12.martā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

2020.gada 12.martā plkst.14.00

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē (2.stāvā).

 

 

  1. Informācija par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību un Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, kā arī atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem.

Veselības ministrija

2. Citi jautājumi.

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                 K.Druvaskalns