Krīzes vadības padomes 2019.gada 9.aprīļa sēde par Krīzes vadības padomes un tā sekretariāta kompetenci; par ministriju iesniegtajiem Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektiem; par Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma ieviešanas gaitu; par starptautiskās palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas gaitu kūdras un meža ugunsgrēku Talsu novadā likvidēšanai

Krīzes vadības padomes 2019.gada 30.septembra ārkārtas sēde par humānās palīdzības sniegšanu Albānijas Republikai