Krīzes vadības padomes 2016.gada 25.maija sēde par Latvijas iespējamo dalību Eiropas Komisijas organizētajās mācībās EDREX (European Disaster Response Exercises) un par Latvijas izveidoto moduļu (BaltFlood Combat, Technical Assistance and Support Team) turpmāko dalību Savienības civilās aizsardzības mehānisma misijās, problēmām, iespējamiem risinājumiem