Krīzes vadības padomes 2015.gada 8.decembra sēde par 2014.gada 21.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdotā uzdevuma izpildi; par likumprojekta “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” izskatīšanas gaitu Saeimā; par ministriju sagatavotajiem un Krīzes vadības padomes sekretariātā iesniegtajiem nozaru apdraudējuma plāniem; par Latvijas risku novērtēšanas rezultātiem; par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apmācību; par bukleta “Vai tu zini, ko darīt ārkārtas gadījumos?” izstrādes gaitu un tā prezentācija un par sagatavoto videomateriālu “Īsfilma par tālruni 112” un tā izplatīšanas iespējām