Krīzes vadības padomes 2014.gada 19.maija sēde par 2013.gada 29.oktobra vētras radīto seku novēršanas gaitas izvērtējumu un Latvenergo grupas komercsabiedrību gatavību ārkārtas situācijām; par informatīvo ziņojumu „Par aerolāzerskenēšanas darbu veikšanu un aerolāzerskenēšanas datu apstrādi Daugavas upes baseinam, kas nepieciešami pasākumiem, lai mazinātu palu un plūdu draudus”; par informatīvā ziņojuma „Par Krīžu komunikācijas pasākumu plāna 2011. – 2013.gadam īstenošanu” projektu; par Ministru prezidenta 01.10.2013. rezolūcijas Nr.45/SAN-1631 izpildes gaitu; par aktuālo situāciju Ukrainā un par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai

Krīzes vadības padomes 2014.gada 21.jūlija sēde par 2014.gada 19.maija Krīzes vadības padomes sēdes protokolā Nr. 27 VARAM dotā uzdevuma izpildi un par likumprojektu „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”