Krīzes vadības padomes 2012.gada 6.februāra sēde par normatīvo regulējumu elektrolīniju aizsargjoslās meža zemēs

Krīzes vadības padomes 2012.gada 9.jūlija ārkārtas sēde par nacionāla mēroga plūdu draudu izraisošu situāciju ar Lubānas ezera dienvidaustrumu dambi un priekšlikumiem par nepieciešamo operatīvo rīcību to novēršanā