Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēde par Krīzes vadības padomes uzdevumiem un darba organizāciju; par elektroenerģijas piegādes traucējumiem, to seku likvidēšanas gaitu un radītajiem zaudējumiem, kā arī par priekšlikumiem nepieciešamajai rīcībai; par gatavošanos 2011.gada pavasara plūdiem; par 2010. gada 26.-28. oktobrī Briselē, Beļģijā, Eiropas Savienības Civilās aizsardzības ģenerāldirektoru apspriedē izskatīto jautājumu riska novērtējuma jomā, ES dalībvalstīs un par kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī

Krīzes vadības padomes 2011.gada 23.maija sēde par Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokola Nr.19 izpildes gaitu; par O.Āboliņa apstiprināšanu Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja amatā un Krīzes vadības padomes sekretariāta struktūru; par 2011.gada pavasara plūdiem; par esošo situāciju un plānoto rīcību lai nodrošinātu Nacionālā drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto un Civilās aizsardzības likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, kā arī Eiropas Savienības iniciatīvu; par transporta un sakaru nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plāna projektu; par Finanšu ministrijas nozares apdraudējuma plāna sagatavošanu; par Zemkopības ministrijas nozares apdraudējuma novēršanas plānu; par "Ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām, kā arī priekšlikumi par nepieciešamo rīcību un par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos

Krīzes vadības padomes 2011.gada 17.novembra sēde Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokolā Nr.19 un 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 izpildes gaitu; par Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojuma Nr.182 „Par darba grupas izveidošanu” un Krīzes vadības padomes 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 4.§. izpildes gaitu; par „Ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām, kā arī priekšlikumiem par nepieciešamo rīcību; par likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"; par priekšlikumiem, lai nodrošinātu nacionālās drošības un krīzes vadības sistēmas izveidi, kompetences noteikšanu un funkcionalitāti; par Civilās aizsardzības mācībām 2012.gadā; par mazo HES uzraudzības un regulācijas pilnveidošanu; par Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem iespējamiem nozares apdraudējumiem un par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos