Jaunumi
No mugurpuses redzams ugunsdzēsējs glābējs tērpies savā aizsargtērpā dodas automašīnas virzienā.

Turpinot aizvadītajā gadā iesākto tradīciju, ir sagatavota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta jau otrā gadagrāmata. Gadagrāmatā iekļauta informācija par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta paveiktajiem darbiem un sasniegumiem 2022.gadā, kā arī sniegts ieskats Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģijā 2023. – 2027.gadam, kurā ir noteiktas prioritātes un mērķi četrās darbības jomās – civilajā aizsardzībā, ugunsdrošības uzraudzībā un prevencijā, vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112, kā arī ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu jomās. Būtiski, ka darbības stratēģijā ir definēti arī horizontālie prioritārie mērķi, kas attiecas nevis uz kādu konkrētu darbības virzienu, bet uz visu iestādi kopumā, piemēram, uz personāla resursu pilnveidi, infrastruktūras un darba apstākļu uzlabošanu.

VUGD 2022.gada gadagrāmata