Jaunumi

Ceturtdien, 26. oktobrī, divdesmit septiņas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. un 2.daļas amatpersonas apmeklēs teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem Klaipēdā, kas tiek organizētas projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros. 

Teorētisko mācību laikā tiks pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar glābšanas darbiem uz un zem ūdens. Apmācībās tiks pārrunātas tādas tēmas kā Lietuvas glābēju uz ūdens sagatavošana, glābēju drošība ūdenī un uz ledus, peldētāju veselība un traumas, glābšana uz ūdens, glābšanas aprīkojums u.c. tēmas. Teorētiskajās mācībās piedalīsies pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas,  Pāvilostas novada pašvaldības, Valsts robežsardzes, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

Projekta ietvaros VUGD Latvijā ir īstenojis divas teorētiskās apmācības glābējiem un ūdenslīdējiem, bet vēl divas tiks īstenotas Lietuvā, pēc kurām abās valstīs tiks organizētas apjomīgas praktiskās mācības.

Līdztekus projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” jeb saīsināti “Safety First!”ietvaros tiks iegādāts jauns ugunsdzēsēju glābēju aprīkojums, ūdenslīdēju autobuss un izveidoti četri informatīvi videomateriāli, kuros tiks attēloti ieteikumi drošai atpūtai pie jūras.

Projekta “Safety First!” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa