Preses relīzes
att

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Utenas Aprinķa un Visaginas Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvaldēm (Lietuva) uzsāk īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu, kas paredz Latvijas un Lietuvas pierobežā stiprināt ugunsdzēsēju sadarbību un kapacitāti bīstamo ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšanā un piesārņojuma mazināšanā.

Ik gadu caur Latvijas un Lietuvas robežu tiek pārvadātas  bīstamas vielas, kā arī pierobežas teritorijā atrodas paaugstinātas bīstamības objekti, tāpēc ir svarīgi uzlabot abu valstu sadarbību un dienestu tehniskās iespējas šādu negadījumu un piesārņojumu likvidēšanā. Projekta “Ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (saīsināti - ATOM) mērķis ir mazināt vides riskus un kopīgi novērst negadījumus, kas saistīti ar šāda veida piesārņojumu, ko iespējams panākt ar atbildīgo dienestu kopīgu sadarbību un kapacitātes stiprināšanu Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Ceturtdien, 8.jūnijā plkst. 11.00 Daugavpilī notiks projekta atklāšanas pasākums, kurā tiksies visu iesaistīto dienestu pārstāvji, lai pārrunātu projektā ieplānotās aktivitātes un to īstenošanas gaitu. 

Šī projekta ietvaros paredzētas kopīgas teorētiskās un praktiskās mācības Lietuvā, kā arī  projekta ietvaros tiks iegādāts arī vienots aprīkojums un tehnika, kas stiprinās abu valstu dienestu spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās. Līdztekus, lai veicinātu sabiedrības izglītotību par rīcību šādos gadījumos, projekta ietvaros tiks izstrādāti arī jauni informatīvie video un drukātie materiāli, kas tiks izplatīti dažādās prevencijas aktivitātēs izglītības iestādēs. 

Par projektu

Projekts ATOM tiek īstenots  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 1 170 198 eiro, no kuriem 555 986 eiro līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā – līdz 2019.gada 31.maijam. 

 

Par programmu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēji Interreg Latvija – Lietuva programmas ietvaros sadarbosies divos projektos, kuros ar sadarbības palīdzību tiks gādāts par ilgtspējīgu un tīru vidi. Papildu informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam pieejama tīmekļvietnē: www.latlit.eu .