Jaunumi

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centru (Lietuva) uzsāk īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu, kas paredz pierobežas zonā stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību.

Projektā "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" plānotas kopīgas praktiskās mācības, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem pierobežas teritorijā. Tāpat tiks izstrādātas rekomendācijas un mācību materiāli dienestu darbiniekiem, kā arī izglītota sabiedrība par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

Ceturtdien, 27.aprīlī, plkst. 11:00 Daugavpilī plānots projekta atklāšanas pasākums, kurā tiksies visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo struktūrvienību pārstāvji.

Par projektu

Projekts "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (saīsināti - ResCo) ir sagatavots Latvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē nākamo divu gadu laikā - līdz 2019.gada 31.martam.

Sagatavoja: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests