Jaunumi

No šā gada 27.novembra līdz 28.novembrim Rēzeknē norisinājās Eiropas Savienības finansētā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD) atklāšanas sanāksme. Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi.

Projekta sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas apgabala pārvaldes, kā arī Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta. 

Plānots, ka projekta ietvaros tiks atjaunots un uzlabots iesaistīto dienestu materiāli tehniskais nodrošinājums, paaugstināta personālsastāva kvalifikāciju, zināšanas un iemaņas, reaģējot uz izsaukumiem, kas saistīti ar plūdiem, kā arī izveidotas iesaistīto dienestu reaģēšanas shēmas. Savukārt, lai informētu iedzīvotājus par pareizu rīcību plūdu gadījumā, projekta gaitā tiks realizētas arī  prevencijas aktivitātes.

Projekts “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) norisinās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam. Projekta kopējais finansējums ir 1, 663 miljoni eiro un plānotais realizācijas periods līdz 2021.gada augusta beigām.

sanaksme

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa