Preses relīzes

31.augustā noslēdzas Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētais projekts “Ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM), kura mērķis bija mazināt vides riskus un kopīgi novērst negadījumus, kas saistīti ar šāda veida piesārņojumu.

Kā rāda statistika, ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un kodolieroču negadījumu (CBRN) skaits Latvijā un Lietuvā ar katru gadu pieaug, tādēļ ir būtiski, lai abu valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienesti kopīgi mazinātu vides riskus un cīnītos ar vides negadījumiem CBRN vielu noplūdes un piesārņojuma gadījumos.

Lai īstenotu projekta mērķi, sadarbības partneri: Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests kopā ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu Visaginā veica kopīgas mācības, bet Viļņā piedalījās kvalifikācijas celšanas kursos.

attatt

Projekta ietvaros tika iegādāts arī vienots aprīkojums un tehnika, kas stiprina abu valstu dienestu spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests projekta ietvaros iegādājās pārvietojamus dūmu un gāzes konteinerus, augstas veiktspējas sūkni un piekabi, kā arī štāba transportlīdzekli ar specializēto aprīkojumu CBRN negadījumiem.

Līdztekus, lai veicinātu sabiedrības izglītotību par rīcību šādos gadījumos, projekta ietvaros tika izstrādāti jauni informatīvie video un drukātie materiāli, kas tika izplatīti dažādās prevencijas aktivitātēs Latgales izglītības iestādēs.

ProjektsATOM īstenots Interreg V/A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 1 170 198 eiro, no kuriem 994 668,29 eiro līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekta realizēts laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.augustam.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēji Interreg Latvija – Lietuva programmas ietvaros sadarbosies divos projektos, kuros ar sadarbības palīdzību tiks gādāts par ilgtspējīgu un tīru vidi. Papildu informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam pieejama tīmekļvietnē: www.latlit.eu.