Jaunumi

No 2020. gada 19. februāra līdz 2020. gada 20. februārim, Vitebskā (Baltkrievija) norisinājās Eiropas Savienības finansētā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092, turpmāk - projekts) darba grupas sanāksme.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji tikās ar Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju Vitebskas apgabala pārvaldes un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta pārstāvjiem, lai izrunātu ar projekta realizāciju saistītus jautājumus. Sanāksmes ietvaros tika pārrunāti jautājumi saistīti ar tehnikas un aprīkojuma iegādi un iepirkumu procedūrām un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšanu Starptautiskā glābēju apmācības centrā.

Projekts ir vērsts uz pārrobežu sadarbību plūdu novēršanas, kontroles un vides piesārņojuma mazināšanas jomā un projekta ietvaros tiek paredzēts iegādāties atbilstošo tehniku un aprīkojumu, kas nepieciešams plūdu novēršanā, negatīvās ietekmes mazināšanā un glābšanas darbu veikšanā plūdu gadījumā.

Projekta ietvaros Vitebskas apgabalā un Latgales reģionā notiks pārrobežu taktiskās mācības, kuru galvenais mērķis ir attīstīt ārkārtas brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu pārvaldes institūciju mijiedarbību, lokalizējot un likvidējot ārkārtas situācijas, kas saistītas ar applūšanu.

Darba grupas sanāksmes ietvaros projekta partneri tika iepazīstināti ar Vitebskas Drošības centra darbību un interaktīviem laukumiem, kā arī devās uz Miorskas rajonu, lai apspriestu gaidāmo taktisko mācību provizorisko scenāriju.

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa