Jaunumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldi uzsāk īstenot projektu “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā”.

Šī projekta mērķis ir, ieviešot jaunas tehnoloģijas Kurzemes, Latgales, Rīgas, Zemgales un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Viļņas un Kauņas reģionu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbā, paaugstināt dienestu spēju objektīvi novērtēt un operatīvi reaģēt uz dabas un cilvēka izraisītam katastrofām. Līdz ar to, VUGD projekta ietvaros paredz iegādāties 18 dronus un to lietošanai pielāgotu štāba transportlīdzekli, apmācīs piecus darbiniekus dronu pilotu apmācību kursā, iegādāties apmācību aprīkojumu, kā arī organizēt dalību divu dienu praktiskajās mācībās.

Projekts “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267) tiek īstenots  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 588 228 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 499 993.90 EUR, projekts jārealizē divu gadu laikā – līdz 2020.gada 31.maijam. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Papildu informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam pieejama tīmekļvietnē: www.latlit.eu.

 

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa