Būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā no 2022. gada 1. marta, lai samazinātu Covid-19 izplatību.

Detalizēta informācija par drošības pasākumiem ir pieejami Ministru kabineta noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".