2021. gada 28. aprīlī ANO Ģenerālā asambleja, kuru vadīja galvenā dalībvalstu grupa (daudzas valstis ar augstiem noslīkšanas rādītājiem), vienbalsīgi pieņēma pirmo ANO Rezolūciju par noslīkšanas novēršanu (A/RES/75/273).

Pārrunas par rezolūcijas pieņemšanu vadīja un atbalstīja Bangladešas un Īrijas valdības. Apvienotās Karalistes pārstāvniecība ANO, Ņujorkā, ir aktīvi iesaistījusies un piedāvājusi atbalstu šiem centieniem visu 2,5 gadu garumā.

Apvienotā Karaliste un Īrija reģistrēja noslīkšanas novēršanas labdarības organizāciju (RNLI), sniedzot bezatlīdzības Sekretariāta atbalstu, lai virzītu identiskus centienus starp ANO dalībvalstīm, kā daļu no tās starptautiskās programmas (Globālais aizstāvības darbs).

Pirmo reizi rezolūcija rada globālu atpazīstamību un izpratni par noslīkšanu, kā novēršamu parādību, demonstrējot pasaules mēroga risinājumus un parādot, kā noslīkšanas novēršana var nodrošināt progressu attiecībā uz noturību pret klimata un IAM sasniegšanu.

Dalībvalstis tiek aicinātas rīkoties saskaņā ar atzītu un pārbaudītu darbību kopumu (balstoties uz PVO vadlīnijām un labāko praksi). Šīs darbības ir tikpat būtiskas kā Apvienotajai Karalistei - kur ir labi attīstījusies darbība noslīkšanas novēršanas jomā, tā arī citām valstīm ar lielu noslīkšanas rādītāju, kas tikko sākušas risināt šo problēmu.

Galvenās rezolūcijas sastāvdaļas ir aicinājums Pasaules Veselības organizācijai koordinēt pastiprinātas darbības noslīkšanas novēršanas jomā ANO sistēmas ietvaros, kā arī 25.jūlija noteikšana par ANO pasaules noslīkšanas novēršanas dienu.

Globālais konteksts

 • Visā pasaulē noslīkšana ir nozīmīgs mirstības cēlonis, un saskaņā ar jaunākajām Pasaules veselības organizācijas (PVO) aplēsēm 2019. gadā tā prasīja vairāk nekā 236 000 cilvēku dzīvību. Pēdējās desmitgades laikā šis skaitlis sasniedzis aptuveni 2,5 miljonus.
 • Tika izmantots konservatīvs aprēķins, jo noslīkšanas nāves gadījumi no klimata izraisītiem ārkārtējiem laika apstākļiem un ūdens transporta negadījumiem nav iekļauti PVO aplēsēs.
 • Noslīkšana izraisa vairāk nāves gadījumu nekā daudzas vispāratzītas attīstības prioritātes, tostarp olbaltumvielu nepietiekamība uzturā un sieviešu mirstība dzemdību laikā.
 • Noslīkšana skar visas pasaules valstis, taču tās ietekme ir jūtama nevienmērīgi.
 •  Visneaizsargātākie cilvēki cieš vissmagāk - vairāk nekā 90 procenti noslīkšanas gadījumu notiek zemu un vidēju ienākumu valstīs (īpaši Āzijā un Klusā okeāna rietumu daļā - vairāk nekā 60 % no gadījumiem pasaulē).
 •  Pasaulē lielākā daļa noslīkušo ir bērni un pusaudži. Dažās valstīs tas ir galvenais bērnu mirstības cēlonis (piemēram, Bangladešā, Taizemē, Vjetnamā un Kambodžā).
 • Noslīkšana ir novēršama. Vienkārši, risinājumi, glābj dzīvības.
 • Ieguldījumi slīkšanas novēršanā sekmēs virzību uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu, iekļaujot mērķus, kas norādīti 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 13. punktos.
 • Ieguldījumi slīkšanas novēršanā var nodrošināt progresu to mērķu sasniegšanā, kas vērsti uz bērnības uzlabošanu, kas saistīti ar mirstības samazināšanu, izglītību, imunizāciju un uzturu, jo var novērst katru priekšlaicīgi ūdenī zaudēto dzīvību un saglabāt veiktās investīcijas.
 • Ja noslīkšana, kā galvenais mirstības cēlonis, tiek atstāta novārtā, tas draud graut dalībvalstu spēju izpildīt kritiskos IAM - piemēram nāves gadījumu novēršanu starp bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem.
 • Investīcijas noslīkšanas novēršanā ir būtiskas arī klimata pārmaiņu ietvaros. Palielinoties ekstremālu laika apstākļu biežumam un intensitātei, paaugstinoties jūras līmenim, pastiprinās arī ūdens negatīvā iedarbība.
 • Iesaistīšanās noslīkšanas novēršanā var ar zemām izmaksām nodrošināt augsta riska kopienas ar izdzīvošanas prasmēm - veicinot kopienas un ģimenes sagatavotību un noturību.

Nepieciešamība pēc globālas atzīšanas un rīcības

 • Līdz šim noslīkšanas mērogs, tās nozīme virzībā uz progresu globālo nolīgumu ietvaros (tostarp Parīzes klimata vienošanās, Sendai katastrofu riska mazināšanas sistēma un vispārēja veselības nodrošināšanas struktūra) kā arī novēršamība, nav atzīta un tai netiek izdalīti pietiekami resursi, salīdzinot ar  globālo ietekmi.
 • Tā nebija ANO apsriežamo tematu starpā 75 gadu garumā un Ģenerālā asambleja vai Komiteja to neapsprieda. Jautājums bija atstāts bez uzmanības.
 • Atzīstot tās nozīmi starptautisko prioritāšu ietvaros, ANO dalībvalstis pēdējos 2,5 gados ir strādājušas, lai to mainītu.