Par Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijuPrint

LUSF Valde

LUSF Valdes kopsapulču protokoli:

LUSF 2019.gada 15.februāra protokols

LUSF 2018.gada 23.februāra protokols

LUSF 2017.gada 9.marta protokols

LUSF 2016.gada 18.februāra protokols 

LUSF 2014.gada 22.decembra protokols

LUSF Valdes 2013.gada 10.maija protokols

LUSF Valdes 2013.gada 10.decembra protokols

LUSF Valdes 2012.gada protokols

LUSF Valdes 2011.gada protokols

___________________________________________________

LUSF reģistrācijas apliecība

LUSF statūti

Sporta federācijas atzīšanas apliecība

Starptautiskās ugunsdzēsēju glābēju sporta federācijas sertifikāts

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums (2014)

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums (2017)

____________________________________________________

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācijas biedri:

LUSF reģistrēto biedru (juridisko personu) skaits – 2.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos personu skaits – 300.

LUSF kolektīvajos biedros nodarbojošos bērnu-jauniešu skaits (dzimuši 2000.gadā un vēlāk) – 50.

Jauno biedru iestāšanās iesniegums

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

_____________________________________________________

Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību

Sertifikācijas kārtība

Lai persona varētu saņemt federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām, personai ir jāpārzina "Ugunsdzēsības sporta sacensību noteikumi" un  Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību

LUSF Tiesnešu saraksts