Par Ugunsdrošības noteikumu prasībām

Ugunsdzēsības aparātu CE atbilstības marķējums

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) vairākkārt ir saņēmis sūdzības un jautājumus par Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 282.punktu, kurā pirmajā teikumā noteikts, ka: “Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam.”. Līdz ar to, ugunsdzēsības aparātus bez CE atbilstības marķējuma drošības apsvērumu dēļ lietot nevar un tie ir jānomaina uz atbilstošiem ugunsdzēsības aparātiem.

Ugunsdrošības prasības objektos, kuros var atrasties līdz 10 cilvēkiem

Lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju izpratni par Ugunsdrošības noteikumiem un tajos veiktajām izmaiņām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis vadlīnijas, kurās ietverti ugunsdrošības prasību pamatnosacījumi objektos, kuros var atrasties līdz 10 cilvēkiem. Šīs vadlīnijas izstrādātas objektu atbildīgajām personām kā palīglīdzeklis ugunsdrošības prasību sakārtošanai. Informācija pdf formātā

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai

Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājās spēkā 2017.gada 1.septembrī

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (Ugunsdrošības noteikumi) stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī. Atsevišķām Ugunsdrošības noteikumu prasībām tika paredzēts citādāks spēkā stāšanās laiks, proti, 2017.gada 1.septembris. Tas tika darīts ar mērķi, lai sabiedrība varētu savlaicīgi sagatavoties jaunajām ugunsdrošības prasībām un nodrošināt to īstenošanu. Informējam, ka  2017.gada 1.septembrī  stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu  58., 354. un 514. punkta prasības . 

Par Ugunsdrošības noteikumiem

Jaunie MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī. Līdz ar to spēku ir zaudējuši MK 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 2012.gadā sāka darbu pie jaunu ugunsdrošības noteikumu izstrādes, jo astoņu gadu laikā kopš pēdējo grozījumu apstiprināšanas ugunsdrošības jomā bija notikušas ievērojamas izmaiņas.  Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem Informatīvais materiāls  par ugunsslodzes noteikšanu Skaidrojums par ugunsdzēsības aparātu CE atbilstības marķējumu Vadlīnijas Ugunsdrošības prasības objektos, kuros var atrasties līdz 10 cilvēkiem Ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšana Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā  (prezentācija) Par termokamerām mobilajos tālruņos