Darbības jomasPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības jomas: 

  • ugunsdrošība, 
  • ugunsdzēsība, 
  • civilā aizsardzība, 
  • vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs "112".