Atrašanās vieta

Liepāja, Ganību iela 63/67, LV-3401