Print

Ugunsdzēsība Latvijā: Kā tas viss sākās un attīstījās

 

Ugunsdzēsība Krievijas impērijas laikā

Kurzemes un Vidzemes pilsētās 19.gs. beigās strauji attīstījās lielrūpniecība un ostās pieauga preču apgrozījums. Rīga kļuva par visas Baltijas lielāko rūpniecības pilsētu...

Lasīt tālāk

 

Ugunsdzēsība Latvijas brīvvalsts laikā

Pirmais pasaules karš bija smags pārbaudījums visai tautai. Daudzi devās bēgļu gaitās, apmēram 400 rūpniecības uzņēmumus evakuēja, daudzus īpašumus iznīcināja. Kara rezultātā ugunsdzēsēju organizācijas zaudēja lielu daļu savu biedru, aprīkojuma un tehnikas...

Lasīt tālāk

 

Ugunsdzēsība Padomju Latvijas laikā

Sākotnēji ugunsdzēsības darbību regulēja padomju likumi, vēlāk nāca nacistiskās Vācijas uzliktās pārmaiņas, kuras uz vairākiem gadu desmitiem atkal nomainīja vienota ugunsdzēsības nozares attīstība visā Padomju Savienībā. Ugunsdrošība kļuva par vienu no valsts prioritātēm: veidoja rūpnīcu, iestāžu, kolhozu un citu iestāžu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības...

Lasīt tālāk

 

Ugunsdzēsība atjaunotās Latvijas neatkarības laikā 

1990.gadā tika atjaunota Latvijas valsts neatkarība. PSRS regulējumi un norādes vairs nebija spēkā, tagad pašiem bija jālemj par to, kā veidot un attīstīt ugunsdzēsības jomu Latvijā.

Lasīt tālāk