VUGD dalība Eiropas Ugunsdzēsības virsnieku federācijā -  Federation of European fire officers (FEU)

Neformāli ideja par dažādu Eiropas valstu profesionālu ugunsdzēsēju apvienības nepieciešamību parādījās 1990.gadā, bet 1992. gadā Īstbornā, Apvienotajā Karalistē tika nolemts izveidot Eiropas Savienības ugunsdzēsēju virsnieku asociāciju. 1995.gadā Tamperē, Somijā notika balsojums par Federācijas Konstitūciju un nosaukums FEU (Eiropas Savienības (ES) ugunsdzēsības virsnieku asociāciju federācija) tika oficiāli pieņemts. Līdz ar jaunās Konstitūcijas pieņemšanu 2020. gadā nosaukums FEU ir saglabājies, bet federācijas oficiālais nosaukums ir mainīts uz „Eiropas Ugunsdzēsības virsnieku federācija” (sīkāku informāciju par Eiropas Ugunsdzēsības virsnieku federāciju var aplūkot vietnē https://www.f-e-u.org/).

FEU ir 25 Eiropas valstu (iekļaujot arī Apvienoto Karalisti un Norvēģiju) valsts ugunsdzēsības dienestu neatkarīga profesionāla organizācija, kuras dalībnieki ir valstu centrālie ugunsdzēsības un glābšanas dienesti vai ugunsdzēsības un glābšanas dienesti reģionālā un pašvaldību līmenī (sīkāka informācija par dalībniekiem ir atrodama https://www.f-e-u.org/members/).

FEU darbības nosacījumus un pamatprincipus nosaka FEU Konstitūcija. Par stratēģisko un organizatorisko lēmumu pieņemšanu ir atbildīga FEU Padome, kura tiekas 2 reizes gadā. Par organizācijas darbības administrēšanu ir atbildīga FEU Valde, kurā darbojas prezidents, sekretāre un valdes locekļi, kas nodrošina organizācijas darbību Padomes sanāksmju starplaikos.

2019.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iesniedza pieteikumu dalībai FEU un pieteikums tika apstiprināts. Pamatojoties uz Konstitūcijā noteikto, VUGD 2020.gadā bija FEU asociētais dalībnieks, bet 2021.gadā kļuva par pilntiesīgu biedru

FEU misija ir dalīties ar zināšanām un pieredzi, lai nodrošinātu vislabākos dzīvības un ugunsdrošības aizsardzības standartus Eiropas pilsoņiem.

Federācijas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju ugunsdrošību, rūpēties par ugunsdzēsēju darba drošības nodrošināšanu, sniegt ekspertu zināšanas Eiropas iestādēm, dalīties ar labo praksi un atbalstīt pārrobežu iniciatīvas.

Vīzija

Darbs tiek organizēts trijās galvenajās programmās:

  • Programma „Balss” („Voice”) - FEU mērķis ir būt spēcīgai ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvei („balsij”) Eiropas un pasaules līmenī, vadīt dialogu un proaktīvi sazināties ar ugunsdzēsības nozares politikas veidotājiem valstu, ES un pasaules līmenī, lai to pozitīvi ietekmētu, paužot FEU viedokli par jebkuru jautājumu, kas attiecas uz ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbu.
  • Vadītāju/ virsnieku attīstības programma (Leadership / Officer Development Program - ODP) - Tiek veicinātas dažādas mācības un profesionālās pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem tiešsaistē, izmantojot dažādas apmācību metodes. Pabeidzot programmu, dalībnieks būs apguvis zināšanas un prasmes, ko varēs izmantot savā darba vietā, kā arī būs iekļāvies ugunsdzēsēju profesionālajā tīklā, iedibinātie sakari būs izmantojami turpmākai sadarbībai ar kolēģiem. Šī programma ir paredzēta Eiropas ugunsdzēsējiem, kuriem ir vismaz 5 gadu pieredze vadītāja vai izpildītāja līmenī. Dalībai nepieciešams bakalaura vai maģistra grāds akreditētā augstskolā, kā arī angļu valodas zināšanas B2/C1 līmenī.
  • Ekspertu un zināšanu apmaiņas programma. FEU mērķis ir veidot saikni ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbiniekiem Eiropā, lai apmainītos ar labāko praksi un sadarbotos ar citiem starptautiskiem partneriem iniciatīvās vai projektos ugunsdzēsības jomā, kas var sniegt pievienoto vērtību FEU un kopējai sabiedrības drošībai Eiropā.

Sīkāka informācija par programmām ir atrodama https://www.f-e-u.org/programs/Nākamajā gadā VUGD ir uzticēts rīkot FEU Padomes sēdi, kas notiks Rīgā 2023.gada 25.-26.maijā. Padomes sēdes galvenās tēmas būs Enerģijas pāreja un risku novērtēšanas procesi ugunsdzēsības un glābšanas darbu jomā, lai riska novērtēšanas procesā iegūtos rezultātus būtu iespējams izmantot resursu (tehnikas vienību skaits, cilvēkresursu skaits) plānošanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 60 dalībnieku no dažādām valstīm. Kā vieslektorus ir plānots uzaicināt ugunsdzēsības speciālistus no Čehijas, Īrijas, Somijas un nevalstiskās organizācijas ACAPS, kas darbojas humanitāro krīžu izpētes un atbalsta jomā.