"Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR, LLI-232)Print

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (DERMR, LLI-232).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta mērķis ir uzlabot risku vadības sistēmu un dienestiem pieejamo aprīkojumu, lai panāktu efektīvu potenciālo risku noteikšanu un operatīvo informēšanu, tajā skaitā sabiedrības brīdināšanu, un veicināt sadarbību starp ieinteresētajām pusēm, īstenojot apmācības, izglītojot sabiedrību un ceļot kapacitāti vides aizsardzības jomā, lai dienesti efektīvāk spētu likvidēt kūdras un kūlas ugunsgrēkus.

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 1.aprīlis līdz 2019.gada 31.marts (24 mēneši)

Projekta budžets: 1 160 320 EUR (VUGD budžeta daļa - 358 295 EUR, ES līdzfinansējums - 304 550 EUR)

Sadarbības partneri:

Jelgavas pilsētas dome, (vadošais partneris)

Šauļu pašvaldības administrācija

Šauļu Apriņķa Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvalde

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes:

1. Dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju.

2. Pētījuma izveide par sabiedrības informētību drošības jomā.

3. Specializētas tehnikas un aprīkojuma iegāde:

-          Glābšanas autobuss (18 personām) ar aprīkojumu;

-          5 inovatīvi ugunsdzēšanas moduļi;

-          Saliekama nojume.

4. Dalībapraktiskajās mācībās Latvijā un Lietuvā.

5. Erudīcijas konkurss 7.-8. klases skolēniem.

6. Informatīvā VUGD stenda – furgona iegāde.

7. VUGD talismana kostīmu iegāde.

8. Informatīvu video un rakstu izstrāde par kūla dedzināšanas sekām un vides aizsardzību.

______________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

Pilnveidos Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu un pašvaldību sadarbību vides aizsardzības pasākumu īstenošanā pierobežā

______________________________________________________________________________________________________

2017.gada 18.maijā Jelgavā notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto dienestu un pašvaldību pārstāvji. Atklāšanas sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta īstenošanas nosacījumiem un aktivitātēm, ko projektā plānots īstenot. Pēc atklāšanas sanāksmes norisinājās pirmā “Vadības sanāksme”. Sanāksmes dalībnieki precizēja Projekta aktivitātes un izpildes termiņus. 

2017.gada 16.novembrī Šauļos norisinājās projekta sadarbība partneru sanāksme. Projekta partneri izstāstīja, kas ir paveikts projekta pirmajā periodā, kā arī pārrunāja pirmā perioda partneru pārskatus un citus ar projektu saistītus jautājumus.

 

VUGD Zemgales reģiona brigādes amatpersonas piedalījās praktiskajās mācībās Lietuvā Šauļos, kurās kopīgi ar kolēģiem no Lietuvas veica un vadīja imitēta kūdras ugunsgrēka dzēšanas darbus. Šādas savstarpējās pārrobežu mācības palīdz stiprināt sadarbību, lai veiksmīgāk varētu veikt ugunsgrēku dzēšanas darbus gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā.