“CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195)Print

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” (ATOM, LLI-195).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta mērķis ir samazināt vides riskus un kopīgi cīnīties ar vides negadījumiem ķīmisko, bioloģisko un it īpaši radioaktīvo vielu noplūdes un piesārņojuma gadījumā, ko iespējams panākt ar dienestu kopīgu sadarbību un kapacitātes stiprināšanu CBRN negadījumu un piesārņojuma seku likvidēšanā Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31.maijs

Projekta budžets: 1 170 198 EUR (VUGD budžeta daļa - 654 102 EUR, ES līdzfinansējums - 555 986 EUR)

Sadarbības partneri:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (vadošais partneris)

Utenas Apriņķa Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvalde

Visagina Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvalde

Projekta aktivitātes:

1. CBRN avāriju teorētiskās apmācības Lietuvā.

2. Specializētas tehnikas un aprīkojuma iegāde:

-          Augstas veiktspējas sūknis uz piekabes;

-          Spiedvadu konteineris ar spiedvadiem;

-          46 radiācijas dozimetri;

-          Mobils dūmu  un gāzes konteineris ar aprīkojumu;

-          Augstas pārgājamības specializētais transportlīdzeklis ar aprīkojumu.

3. Dalība praktiskajās CBRN teorētiskajās apmācībās.

4. Dalība divu dienu praktiskajās mācībās Visaginā.

5. Informatīvu un pamācošu video un tipogrāfijas materiālu izveide un realizācija 112 dienā un 20 semināros Daugavpils skolās.

6. Piecu VUGD talismana kostīmu iegāde.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

 

Stiprinās Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēju sadarbību bīstamo ķīmisko vielu noplūdes un radiācijas avārijas seku likvidēšanā pierobežā

_____________________________________________________________________________________________________________________

2017. gada 8.jūnijā Daugavpilī  notika VUGD organizētā Projekta atklāšanas sanāksme, kurā tikās visi projektā iesaistīto organizācijas pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki viens otru iepazīstināja ar aktivitātēm, ko plāno īstenot projekta ietvaros, bet sanāksmes beigās tika precizētas plānotās aktivitātēs un noteikts precīzāks to īstenošanas laiks.