Print

~ Ugunsdzēsība Latvijas brīvvalsts laikā ~

 

Pirmais pasaules karš bija smags pārbaudījums visai tautai. Daudzi devās bēgļu gaitās, apmēram 400 rūpniecības uzņēmumus evakuēja, daudzus īpašumus iznīcināja. Kara rezultātā ugunsdzēsēju organizācijas zaudēja lielu daļu savu biedru, aprīkojuma un tehnikas.

1918.gada 18.novembrī Rīgā, tagadējā Nacionālā teātra zālē, tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts.

 

Turpmākajos gados Latvija piedzīvoja strauju rūpniecības un tirdzniecības uzplaukumu, pieauga iedzīvotāju skaits, radās jaunas rūpnieciskās, administratīvās un kultūras celtnes, paplašinājās pilsētu robežas, bet līdz ar to pieauga arī ugunsgrēku skaits. Līdzās Latvijas valstij auga un attīstījās arī ugunsdzēsības nozare – Rīgā, Liepājā un Daugavpilī pašvaldības algoja ugunsdzēsības komandas un visā Latvijas teritorijā tupināja veidoties brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas. Pakāpeniski zirgu vilktu tehniku nomainīja mehanizēti transportlīdzekļi. Radās nepieciešamība ugunsdzēsēju darbu organizēt pēc vienādiem principiem un sakārtot tiesisko regulējumu. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības veica ne tikai tiešos pienākumus – ugunsgrēku dzēšanu, bet kļuva par populārām sabiedriskām organizācijām, aktīvi svinēja svētkus, rīkoja zaļumballes un vāca ziedojumus.

 

Pēc neilga laika tehnisko iespēju un profesionālo iemaņu jomā Latvijas ugunsdzēsēji sasniedza daudzu Rietumeiropas valstu līmeni. Pirms 2.pasaules kara Latvijā darbojās pāri 200 brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un vairākas pilsētu komandas.

 

1918.-1925.gads

 

Pirmajos pēckara gados radās ideja veidot ugunsdzēsējus vienojošu organizāciju, jo daudzus organizatoriskus, saimnieciskus un finansiālus jautājumus vajadzēja risināt visas valsts mērogā.

Lasīt vairāk.

 

1925.-1935.gads

 

Laika posmā no 1929. līdz 1932. gadam Eiropas valstis skāra pasaules ekonomiskā krīze. Latvijā to padziļināja un būtisku kaitējumu rūpniecībai nodarīja  vairāki lieli ugunsgrēki...

Lasīt vairāk.

 

1935.-1940.gads

 

Civilās aizsardzības jomas attīstība Latvijā aizsākās līdz ar 1934.gadā pieņemto „Likumu par pasīvo gaisa aizsardzību” un 1936.gadā apstiprināto „Pasīvās gaisa aizsardzības plānu”.

Lasīt vairāk.