Zemgales reģiona brigādes komandieris Dainis BērziņšPrint

17.09.2012

Izglītība

1998. – 1999. gads Ugunsdrošības tehniskās skolas 1.kurss

1985. – 1992. gads Krievijas valsts Kaļiņingradas tehniskais institūts

1975. - 1985. gads Vidusskola Tukuma 2. vidusskola

Profesionālā darba pieredze

No 2012. gada septembra – VUGD Zemgales reģiona brigādes priekšnieks

2009. – 2012. gads VUGD Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris

2003. – 2009. gads VUGD Tukuma brigādes komandieris

2001. – 2003. gads VUGD Tukuma nodaļas priekšnieks

1999. – 2001. gads VUGD Tukuma nodaļas priekšnieka vietnieks

1998. – 1999. gads VUGD Tukuma nodaļas priekšnieka vietnieks

1997. – 1998. gads VUGD Tukuma nodaļas ugunsdzēsības un glābšanas daļas ugunsdzēsējs

Papildus izglītība un kvalifikācija

2010.gads UCAK un NMPD  „Pirmās palīdzības sniegšana apmācība pielietojot VUGD aprīkojumu

2010.gads Valsts administrācijas skola  „Kā sarunāties ar žurnālistu”

2010.gads Valsts administrācijas skola  „ Valsts amatpersonu ētika pretkorupcijas kontekstā; Interešu konflikta novēršana”

2005.gads Valsts administrācijas skola „Administratīvais process iestādē”

2001.gads Valsts administrācijas skola „Klient orientēta saskarsme”

1999. gads Profesionālā apmācība Zviedrijā, Swedish Rescue Services Agency „Operational decision-making and strategic management in rescue services ”

Valodu zināšanas

Latviešu valoda - dzimtā

krievu valoda  - C2 (Atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē)

angļu valoda - pamatzināšanas