Print

Pakalpojumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem nr.885 ""Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" .

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis pieejams šeit: