Iekšējās drošības fonds

Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5)

Iekšējās drošības fonda programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru īsteno projektu “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai” (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5). Projektā vispārīgais mērķis  ir uzlabot CBRNE katastrofu pārvaldīšanas procesus un mazināt riskus. Projekta tiešais mērķis  ir veikt sagatavošanas darbus CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai. Projekta realizācijas laiks:  01.04.2019. – 31.07.2020. Projekta finansējums:  91 530 EUR (Eiropas Savienības līdzfinansējums – 68 647 EUR; valsts līdzfinansējums – 22 883 EUR). Projekta aktivitātes:  projektā ietvaros ir plānots izstrādāt būvprojektu glābšanas darbu mācību poligona izveidei un organizēt iepirkumu par būvdarbu veikšanu.

Iekšējās drošības fonds

01.12.2016

Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai viens no mērķiem ir “Risku un krīzes situāciju pārvaldība”, kas atbalsta ES valstu kapacitāšu stiprināšanu ar drošību saistīto krīzes situāciju paredzēšanā un pārvarēšanā, īpaši uzsverot nepieciešamību uzlabot civilo aizsardzību. Iekšējās drošības fonda atbildīgā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda ietvarā, revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija. 2014.-2020.gadu programmā realizējamie projekti: “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5)”   2014.-2020.gadu programmā realizētie projekti: “ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9)

01.12.2016

Iekšējās drošības fonda programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana ” (CBRNE, VUGD/IDF/2016/9).