Rīcība zemestrīces gadījumāPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ņemot vērā ārvalstu pieredzi, ir sagatavojis informāciju par rīcību iespējamas zemestrīces gadījumā. Zemestrīce ilgst neilgu laiku, tāpēc ir svarīgi jau iepriekš iepazīties ar rekomendācijām, ko darīt zemestrīces gadījumā. Taču iedzīvotājiem vajadzētu ņemt vērā, ka gadījumā, ja pastāvēs iespējami zemestrīces draudi, par to brīdinās oficiāli valsts dienesti, nevajadzētu radīt satraukumu, uzticoties gaišreģu un prognozētāju minējumiem.

Lai sagatavotos iespējamai zemestrīcei:

 • Pārrunājiet ar ģimenes locekļiem, ko darīt zemestrīces gadījumā, tai skaitā, veicamās darbības, drošās vietas mājoklī, piemēram, zem stabila galda, durvju ailēs, kā arī vietas, no kurām ir jāizvairās, piemēram, netālu no logiem, spoguļiem utt.
 • Sagatavojiet pirmās nepieciešamības preces - baterijas, radio, kas var darboties ar baterijām, segas, pirmās palīdzības komplektu, nodrošinieties ar dzeramā ūdens krājumiem, pārtikas precēm un medikamentiem apmēram divām nedēļām, instrumentiem, kas nepieciešami, lai atslēgtu gāzi, ūdeni un elektrību.
 • Sagatavojiet savu mājokli zemestrīcei: smagākus priekšmetus novietojiet uz zemākiem plauktiem un plīstošus objektus novietojiet skapī ar aiztaisāmām durvīm. Nekariniet pie sienas, kur bieži uzturas vai guļ cilvēki, smagus spoguļus un gleznas.
 • Piestipriniet smagus priekšmetus, piemēram, ūdens sildītāju, ledusskapi, grāmatplauktu.
 • Viegli uzliesmojošus priekšmetus novietojiet tālāk no potenciālās uzliesmošanas vietas, piemēram, ūdenssildītāja, krāsns utt.
 • Apziniet ūdens, gāzes un elektrības atslēgšanas vietas, iemācieties, kā tās atslēgt un kur stāv atslēgšanai nepieciešamie instrumenti.

Zemestrīces laikā:

 • Ja Jūs atrodaties iekštelpās, tad palieciet tur. Ātri pārvietojieties uz drošāku vietu istabā, piemēram, zem masīva galda, pie iekšējās sienas vai durvju ailē. Šādas pārvietošanās mērķis ir pasargāt sevi no krītošiem priekšmetiem. Izvairieties atrasties stūros, kas izvietoti pie logiem, lieliem spoguļiem, priekšmetiem, kas karājas, smagām mēbelēm, kamīniem un krāsnīm.
 • Ja jūs gatavojat ēst, tad atslēdziet plīti un paslēpieties.
 • Ja jūs atrodaties ārpusē, pārvietojaties uz atklātu teritoriju, kur krītoši objekti nevarētu Jūs aizskart. Pārvietojieties prom no ēkām, elektrības līnijām un kokiem.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt izkļūt no ēkas zemestrīces laikā, jo krītošās ēkas daļas kāpņu telpā vai brūkošās trepes var savainot vai nogalināt. Tikai pašā zemestrīces sākumā tiem, kuri atrodas tuvu ārējām izejas durvīm, vajadzētu pēc iespējas ātrāk izkļūt no ēkas un patverties pēc iespējas lielākā klajumā.
 • Ja jūs atrodaties vietā, kur ir daudz cilvēku, izvairieties no panikas un nesteidzieties uz izeju. Notupieties un apsedziet galvu un kaklu ar rokām un plaukstām.
 • Ja jūs braucat automašīnā, lēnām samaziniet braukšanas ātrumu un apstājieties ielas pusē. Izvairieties no apstāšanās uz un zem tiltiem un ceļu pārvadiem, zem elektrības līnijām, kokiem un lielām izkārtnēm. Palieciet mašīnā!

Pēc zemestrīces:

 • Pārbaudiet, vai Jums nav ievainojumu, parūpējieties par tiem. Palīdziet apkārtējiem cilvēkiem. Ja nepieciešama glābēju vai mediķu palīdzība, zvaniet 112.
 • Pārbaudiet bojājumus. Ja ēkai ir nopietni bojājumi, nekavējoties to pametiet.
 • Ja Jūs sajūtat gāzes smaku, izvediet visus cilvēkus no mājas ārā un atveriet durvis un logus. Atslēdziet gāzes padevi, ja tas iespējams, neapdraudot Jūs pašus. Informējiet par bojājumu Gāzes dienestu pa tālruni 112 vai 04. Kamēr nav novērsti bojājumi, nelietojiet elektroierīces un atklātu liesmu.
 • Ja ir atslēgta elektrība, atvienojiet elektroierīces no kontaktligzdām, lai izvairītos no iespējamajiem bojājumiem brīdī, kad elektrības padeve tiks atjaunota. Ja Jūs redzat uzliesmojumus, degošus vadus vai jūtat deguma smaku, ja iespējams, atslēdziet elektrības padevi, izsauciet ugunsdzēsējus pa tālruni 112 un nekavējoties pametiet ēku.
 • Ieslēdziet radio, kur tiks paziņota svarīgākā informācija un instrukcijas par tālāko rīcību.
 • Ja jūs pametat mājokli, atstājiet informāciju draugiem un tuviniekiem par to, kur Jūs esat devušies.