Deguši 55 kokapstrādes uzņēmumi, ugunsdrošība neuzlabojasPrint

05.09.2013

Šogad Latvijā reģistrēti 55 ugunsgrēki, kas izcēlušies kokapstrādes uzņēmumos. Visu ugunsgrēku iemeslus skaidro Valsts policija. Taču diemžēl daudzu uzņēmumu vadītāji nevelta pienācīgu uzmanību ugunsdrošības jautājumiem, neapzinoties, kādus zaudējumus tas var nodarīt, kāda bīstamība ir tur strādājošajiem cilvēkiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde ir apkopojusi informāciju par plānotajām ugunsdrošības pārbaudēm kokapstrādes uzņēmumos. Pavisam valstī tika pārbaudīti 374 kokapstrādes uzņēmumu. Izanalizējot ugunsdrošības stāvokli kokapstrādes uzņēmumos un salīdzinot to ar pagājušo gadu, var secināt, ka ugunsdrošības stāvoklis būtiski nav mainījies.

Veicot ugunsdrošības pārbaudes, tika sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli, uzlikts naudas sods kopumā  3960 latu vērtībā, kā arī izsniegti divi brīdinājumi par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas apturēšanu vai ierobežošanu.

VUGD konstatējis, ka būtiskākie ir šādi ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi:

- 50 uzņēmumos nav apmācīta atbildīgā persona par ugunsdrošību;

- nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi 54 uzņēmumos;

- 27 gadījumos nav darba kārtībā ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, kas ir objekta īpašumā vai apsaimniekošanā;

- nav darba kārtībā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 25 uzņēmumos;

- 23 uzņēmumos nav veiktas praktiskās nodarbības evakuācijā;

- deviņos uzņēmumos nemaz nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, bet 22 gadījumos tai ir nepieciešama korekcija;

- četri uzņēmumi nav izstrādājuši rīcības plānu ugunsgrēks un citu ārkārtas situāciju gadījumos, bet septiņos uzņēmumu plānos jāveic labojumi;

- 21 uzņēmumā nav izstrādāts civilās aizsardzības plāns, bet 12 gadījumos jāveic šo plānu korekcija.

Tāpat ugunsdrošības inspektori pārliecinājās, ka ir uzņēmumi, kuros, ja izceļas ugunsgrēks, cilvēki jutīsies bezpalīdzīgi, jo, piemēram, 21 uzņēmumā irneatbilstošs nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. Tie līdzekļi, laiks un darbs, kas tiek ieguldīti katra uzņēmuma ugunsdrošības uzlabošanā ir nesalīdzināmi mazāki nekā postījumi, ko var nodarīt ugunsgrēks.