Piešķir ģenerāļa pakāpi iekšlietu nozares amatpersonāmPrint

14.11.2017

Otrdien, 14.novembrī, Ministru kabinets piešķīra iekšlietu nozarē augstāko - ģenerāļa pakāpi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam Oskaram Āboliņam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietniekam Kristapam Eklonam un Valsts policijas priekšnieka vietniekam, Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jurim Šultem.   

O.Āboliņam tiek piešķirta ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un labiem darba izpildes rezultātiem. O.Āboliņa izglītība atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām – Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē. Dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā O. Āboliņš uzsācis 1992.gadā un pulkveža speciālā dienesta pakāpe viņam ir piešķirta 2014.gada 13.novembrī. Dienesta laikā O.Āboliņš ir saņēmis dažādus apbalvojumus, tajā skaitā viņam ir piešķirts augstākais valsts apbalvojums - Viestura ordenis. Pulkveža O. Āboliņa vadībā ir uzlabojusies dienesta inženiertehniskā un materiāltehniskā bāze, kā arī uzlabota situācija ar autotransportu. Vienlaikus O.Āboliņš apliecinājis sevi kā profesionālu vadītāju, kurš spēj uzņemties atbildību, vadot un organizējot ugunsdzēsības un glābšanas darbus, piemēram, 2013.gada 20. un 21.jūnijā paaugstinātas bīstamības pakāpes ugunsgrēkā Rīgas pilī un 2013.gada 21.novembra vakara traģēdijas seku likvidēšanā, Rīgā, Priedaines ielā 20, iebrūkot jumtam lielveikalā „Maxima”.

K.Eklonam tiek piešķirta ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe, jo saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, viņš ir nodienējis pulkveža dienesta pakāpē ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanai noteikto laiku – piecus gadus, kā arī viņa izglītība atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām.

J.Šultem piešķirta ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe, kas atbilst viņa ieņemamajam Valsts policijas priekšnieka vietnieka amatam. J. Šultem pulkveža speciālā dienesta pakāpe ir piešķirta 2012.gada 14.novembrī, līdz ar to viņš ir nodienējis pulkveža dienesta pakāpē ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanai noteikto laiku – piecus gadus. J. Šulte Latvijas Policijas akadēmijā ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē.