Liepājā notika starptautiskas teorētiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābējiem uz ūdensPrint

25.08.2017

24. augustā Liepājā norisinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkotās teorētiskās apmācības glābējiem uz ūdens projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros. 

Teorētisko mācību laikā tika pilnveidota Latvijas un Lietuvas glābēju sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas saistīta ar drošību jūras piekrastē. Apmācībās tika pārrunātas tādas tēmas kā glābēju izglītība, pamatnostādnes pirmās palīdzības sniegšanā, prevencija par drošību pie ūdens, kā arī darba grupās tika izspēlētas dažādas iespējamās situācijas, kas saistītas ar glābšanas darbiem uz ūdens. Apmācības vadīja SIA “Alfa ABC” pasniedzēja Judīte Oškalne un Starptautiskās glābēju asociācijas instruktori no Latvijas un Igaunijas.

Teorētiskajās mācībās piedalījās pārstāvji no VUGD, Klaipēdas apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes, Liepājas pašvaldības policijas,  Pāvilostas novada pašvaldības un pašvaldības policijas, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas, Valsts policijas un Neringas pašvaldības akciju sabiedrības “Neringos komunalininkas”.

VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks Staņislavs Ļisovenko semināru vērtē atzinīgi, “Ir noslēdzies vērtīgs pasākums, kur VUGD amatpersonām bija iespēja dalīties pieredzē ar citiem dienestiem un institūcijām. Pieredzējušu instruktoru vadībā tika pilnveidotas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, papildinātas teorētiskās zināšanas par glābēju aprīkojumu, kā arī apgūta Igaunijas instruktoru pieredze par preventīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar drošību pie ūdens. Ir tikai pozitīvi, ka mūsu amatpersonām ir iespēja papildināt zināšanas. Turpinot projekta aktivitātes, nākošais seminārs būs domāts ūdenslīdējiem, kas norisināsies 14.septembrī Liepājā.”

Līdztekus projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” jeb saīsināti “Safety first”ietvaros tiks iegādāts jauns ugunsdzēsēju glābēju aprīkojums, ūdenslīdēju autobuss un izveidoti četri informatīvi videomateriāli, kuros tiks attēloti ieteikumi drošai atpūtai pie jūras, kā arī organizētas vairākas praktiskās mācības ūdenslīdējiem.

Projekta “Safety first” ilgums ir 22 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 589 336 EUR, no kuriem 85% jeb 500 936,31 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.