Kūlas dedzināšana nav kontrolējama!

Kūlas ugunsgrēkos cieš un iet bojā cilvēki, tiek bojāts arī īpašums un izdeg lielas platības Latvijas zemes, kā arī tiek nodarīts būtisks kaitējums dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai.

Video tapis Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus" (DERMR,LLI-232) ietvaros.
#esfondi #latlit

Video skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=tfy3fD5B6Fc&feature=youtu.be