Kā rīkoties bīstamu ķīmisku vielu noplūdes gadījumā?

Projekta “Ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” #esfondi #LatLit #ATOM ietvaros ir tapis video, lai atgādinātu par rīcību gadījumā, ja notikusi bīstamu ķīmisku vielu noplūde. Šādās situācijas ir būtiski neapjukt un zvanīt 112, lai ugunsdzēsēji glābēji varētu steigties palīgā.
Projektu ATOM īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Utenas Apriņķa un Visaginas Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvaldēm (Lietuva) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Jau šogad februārī, 112 dienas ietvaros, VUGD amatpersonas uzsāka un virkni informatīvo lekciju Daugavpils skolās, kas šobrīd turpinās Daugavpils vidusskolas, lai skolēniem un pedagogiem skaidrotu, kā pareizi rīkoties bīstamo ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vielu un kodolmateriālu negadījumu seku likvidēšanas un piesārņojuma mazināšanas procesos.

Video skaties šeit: https://youtu.be/vRVFdWdyc8M